tusentals produkter
utmärkt kvalitet
enkel montering
bonus för prenumeranter
-50% på fototapeter Sista dagen på erbjudandet! Erbjudandet gäller: : :

Säljare

artgeist.com GmbH
Haldesdorferstr. 52
22179 Hamburg
Tyskland

e-mail: [email protected]

IVA-EU: DE263936822
Företagsnummer: 54/835/02445

Bankinformation:
Mottagare: artgeist.com GmbH
Bankens namn: Sparkasse Spree-Neisse
IBAN: DE56 1805 0000 3000 0320 10
SWIFT/BIC: WELA DE D1 CBN

Returrätt

Köparen får använda rätten till öppet köp inom 14 dagar efter mottagandet av beställningen. För att utnyttja rätten av öppet köp krävs en skriftlig anmälan som skickas per e-post till adressen: [email protected].

Vid användandet av returrätt skickar köparen varorna till säljarens adress som handhålls av säljaren.

OBS! Returrätten gäller inte specialanpassade beställningar (t.ex. för tavlor i speciella storlekar).

Använder köparen returrätten kommer hela beloppet återbetalas av säljaren utom frakten för returen som köparen själv bekostar. Efter att säljaren mottagit returen sker återbetalning inom 7 arbetsdagar. Detta förlopp kan påskyndas och återbetalning kan ske direkt när köparen kan bistå med ett spårbart kollinummer (som möjliggör spårning av försändelsen online hos vald kurir). För att få ytterligare information om returrätt, tveka inte att kontakta vår kundtjänst ([email protected]).

Allmäna handelsvilkor av artgeist.com GmbH samt anvisningen angående rätt att avstå från avtalets bestämmelser

§ 1 Allmänna upplysningar
 1. 1. Civilbolaget artgeist.com GmbH driver under Internet adress http://www.murando.se en internetaffärsverksamhet med tavlor, affischer, duktryck, foton och ramar. Civilbolaget artgeist.com GmbH som äger och administrerar sidan, är också en sida i alla avtal med alla juridiska och fysiska personer som vill köpa varor på det sättet.
 2. 2. Alla förhållanden som följer avtalet mellan civilbolaget artgeist.com GmbH och dess kunder undergår allmänna handelsvilkor av civilbolaget artgeist.com GmbH. Alla eventuella undantag undersöks enbart om det de har tidigare skriftligt godkänts mellan civilbolaget artgeist.com GmbH och kunden eller om de bestäms tydligt i nedanstående allmänna handelsvilkor. Muntliga åtaganden av erbjudande sidan, dess representanter eller andra berättigade personer, krävs, för att vara trovärdiga, en skriftlig bekräftelse uträttad av civilbolaget artgeist.com GmbH. Dessa allmänna handelsvilkor övesattes till olika språk med hänsyn till internationella affärskontrakter av erbjudande sidan. I fall det finns skilnader mellan översättningar och den tyska texten, gäller den tyska texten.
 3. 3. Kunden förpliktigas att ange i beställningsblankett fullständiga och sanningsenliga uppgifter (namn, bostadsadress etc.). I fall av felaktiga uppgifter tar kunden ansvar för alla uppföljande skador.
 4. 4. Om en av bestämmelser av allmänna handelsvilkorna blir ogiltig, förblir alla andra gilltiga utan förändringar.
§ 2 Användarens registrering
 1. 1. Registreringen i systemet är gratis och tar plats vid varuköp. Kunden har rätt att begära tillgång till systemet. Inköp kan utföras bara av personer med full rätt till juriska handlingar. Kunden förpliktas att visa vid begäran en kopia av id-kort. För att få tillgång till systement ska man fylla i en e-ansökan på Internet sida och ange fulla och sanningsenliga uppgifter vid registreringen. Vid registreringen ska man välja individuellt användarens namn och löseord. Användarens namn får inte bryta mot tredje personers rättighet eller andra namns- och varumärkens rätt, samt det skulle inte vara emot goda seder. Kunden förpliktas att inte ange stt löseord till tredje personer.
 2. 2. Förutom godkännandet av allmänna handelsvilkoren betyder registrering inga andra plikter. Registreringen kan borttas i varje stund.
 3. 3. I fall man ändrar sina personliga uppgifter ska man själv uppdatera dem. Alla förändringar blir möjliggöras bara efter on-line registrering i „Kundens zon" sektion.
§ 3 Avtalingående
 1. 1. Alla tavlor, duktryck, poster eller foton samt alla andra produkter uppvisade av artgeist.com GmbH via Internet eller andra massmedia utgör inte ett saluerbjudande, de är bara inbjudan för kunder att visa sitt köperbjudande (invitatio ad offerendum). Köperbjudan kan visas via färdiga on-line beställningsblanketter av civilbolaget artgeist.com GmbH.
 2. 2. Erbjudna produkter är bara modellvaror. Tack vore detta får kunden inte den ursprungliga tavlan utan en modellenig kopia, uträttat på vald medium och i vald teknik. Erbjudna produkter är målade eller tryckta individuellt enligt kundens önskningar, efter att inbetalnings har bekräftats, och/eller korrigeras vid behov. När det gäller tavlor får kunden en handmålad och modellenligt kopia av utvalt motiv. När det gäller duktryck får kunden en modellenligt tryck av utvalt motiv på utvald bakgrund. Inte alla motiv är tillgängliga som handmålade tavlor. Dessa motiv är märkta i systemet, så att det är omöjligt att välja en handmålade version.
 3. 3. Alla produkter erbjudes utan tvärslå eller andra tillbehör. Tavlan/ trycket är inte redo för upphängning. Man kan köpa tvärslå och andra pryddsartilkar för extra avbetalning.
 4. 4. Handmålade tavlor är som regel målade med akrylfärger.
 5. 5. Beställningen anses mottagen vid personlig leverans, dvs när man för över varan till leverantör/posten.
 6. 6. Avtalets innehåll förvaras inte av artgeist.com GmbH. Beställnings uppgifter tillgängligsgörs kunden via en e-bekräftelse. Gällande allmäna handelsvillkor är tillgängliga på internetsida www.artgeist.se.
 7. 7. Kundens beställningar är mottagna bara med hänsyn till gällande vilkor och priser. För att upprätta moms-faktur anser man priset som gällde vid kundens beställning. Alla angivna priser är inklusive moms (nuvarande i Tyskland är det 7% eller 16%) samt postkostnader.
 8. 8. Vid alla internetsidans ändringar gjorda av artgeist.com GmbH ogilltiggörs alla priser och andra varuuppgifter.
 9. 9. Erbjudandet tillgängligsgörs bara under bestämd tid och i bestämd antal. I fall av överstigande av erbjudandens antal eller dess gilltighetsperiod, har man inte rätt till vädjan.
§ 4 Betalning
 1. 1. Varubetalning kan ske via kreditkortsavgift, Plusgiro eller via PayPal-system.
 2. 2. Man kan inte betala med check eller kontant.
 3. 3. Vi tar inget ansvar om kunden skickar kontant.
 4. 4. Artgeist..com GmbH har rätt att i särskilda fall godkänna eller vägra att motta några betalningssätt.
 5. 5. I fall kunden försenas med betalningen, förpliktas han för att ta ansvar för försummelse. Kunden har ansvar för tjänsten även om skadan uppstår vid betalningen i tid.
 6. 6. I fall av inköpsfördröjningen ska man också räkna in räntor. Räntefot ä 5% över grundläggande räntefot. I fall av beställningar utan kund blir den 8% över grundläggande räntefot.
 7. 7. Man uteslår inte motfordran i fall av andra skador.
§ 5 Leverans
 1. 1. Varan levereras enbart tills den tar slut. I fall det inte är möjligt att leverera varan eller varugrupp, förpliktas artgeist.com GmbH att omedelbart upplysa sina kunder. Om kunden har redan betalat för varan, får han pengar omedelbart tillbaka.
 2. 2. Leveransen sker via att skicka varan till kunden på angiven adress. Realiseringsperiod är som regel 10-19 arbetsdagar från bekräftelsen av fullt inbetalning. Om man inte bestämd annorlunda, gäller dessa uppgifter. kunder. Om kunden har redan betalat för varan, får han pengar omedelbart tillbaka.
 3. 3. Leveransen sker enligt angivna i internetbeställningen beställnings- och postkostnader. I fall av särskild försändelse med kostnader högra än vanligt, måste kunden betala extra. Förpacknings- och postkostnader är olika i varje land och gäller bara fastlandet. När det gäller öar måste man betala extra efter tidigare efterfrågan.
 4. 4. Transportförpackningar och alla andra förpackningar är inte återfunnitsbara, enligt förpackningslagen. Avtalets sida förpliktas att bortföra förpackningar på sin kostnad. .
 5. 5. Totalt postkostnader beräknas för varje produkt, oberoende av beställningens värde och antal.
 6. 6. I fall beställningen skickas till ett land som inte är med i EU, förpliktas mottagaren att betala alla tollavgifter i sitt land, inklusive tollkontrollsavgift.
 7. 7. I fall varan levereras inte i skickt som har beskrivits i avtalet och skadan är vårt fel, förpliktas kunden att ge oss en extra realiseringstid på 2 veckor. I andra fall har kunden inge rätt att avstå från avtalet.
 8. 8. Man kan inte hämta varor personligen.
§ 6 Transportskador
 1. 1. Levererade varor med synliga förpacknigs- eller innehållsskador ska reklameras till leverantör. Man ska vägra att motta varan och omedelbart kontakta artgeist.com GmbH via e-mail, fax eller post.
 2. 2. fall man konstanterar inreskador, ska artgeist.com GmbH omedelbart informeras.
 3. 3. En förkortning av gällande preskriptionstid av skadeanmällan gäller inte här.
§ 7 Ansvarsbegränsning
 1. 1. Argeist.com GmbH tar ansvar för alla andra skador än de som uppstod på grund av kroppsskador, ohälsa eller livsfara, endast om de uppstod på grund av avsiktliga händelser eller stora försummelser eller brytning av artgeist.com GmbH och personer som agerade i dess namn mot bestämmelser. Skadestånd som överstiger dess område uteslutas. Bestämmelser av den tyska produktansvarslagen förblir orörda.
 2. 2. Med häsnyn till nuvarande teknologin kan vi inte garantera felfri och obrytbar internetkommunikation. Vi tar inget ansvar för tillgång till vårt on-line-system, samt för tekniska och elektroniska fel under shoppingrunda, som vi inte kan påverka, särskilt när det gäller försenade bearbetningar och mottagning av beställningar.
 3. 3. Artgeist.com GmbH tillgängliggörs på sina internetsidor länkar till andra sidor i nätet. Alla länkar undergår en regel: artgeist.com GmbH bestämt offentliggör att det inte kan påverka dessa sidors utseende eller innehåll. Därför förklarar bolaget att sidor vilkas länkar finns på www.artgeist.se, betraktas inte som dess ägendom. Förklaring gäller alla uppvisade länkar och dess innehåll.
§ 8 Rätt till att avstå från avtalets bestämmelser
 1. Kunden ha rätt att avstå från avtalets bestämmelser under två veckor i skrift (t. ex. brev, fax, e-post) eller via bortskickning av beställda varor utan att ange grunder till avståndet. Giltighetsperioden börjar omedelbart efter mottagning av denna anvisning. För att klara sig under giltighetsperioden måste man omedelbart skicka tillbaka ansökan om avstånd från avtalets bestämmelser eller köpta varor. Ansökan om avstånd från avtalets bestämmelser ska skickas till:
 2. Följder av att avstå från avtalets bestämmelser
 3. I fall man har skickat rätt form av ansökan om avstånd från avtalets bestämmelser angående försäljnings avtal, måste man återskicka varan. Om kunden inte kan skicka tillbaka varan, eller om varan skickas tillbaka i sämre skick, måste han betala varans värde. Det gäller inte saker, där fel kunde konstanteras vid kontroll efter varans mottagning – som är möjligt vid inköp i en traditionell affär. Man kan slippa att betala varans värde om varan inte var använd och med det samma inte betraktas som kundens egendom, samt om man utestod från handlingar vilka kunde sänka varans värde. Saker, som kan packas i ett paket skulle skickas tillbaka. Kunden förpliktas att betala för postkostnader, om varan motsvarade beställningens vilkor och sakens pris inte överstiger 40 EUR, eller om kunden inte skickade tillbaka saken med högre pris vid skickandet av ansökan om avstånd från avtalets bestämmelser, eller inte betalade avbetalningen enligt avtalets bestämmelser. I andra fall betalar kunden inte postkostnader. Varan som skickades tillbaka utan att postkostnader betalades, kan inte mottas. Om det är möjligt, ska man använda de lägsta möjliga sättet att skicka paketet tillbaka, och i så fall blir kostnaderna betalade tillbaka till kunden. Saker som inte kan packas i ett paket, ska hämtas hos kunden personligen. Alla förpliktelser angående betalningen av värde måste kunden utföra under 30 dagar från den dag han skickade ansökan om avstånd från avtalets bestämmelser.

  Undantag Om man inte bestämmer anorlunda, kan man inte avstå från nedanstående avtal:

  1. angående leverans av varor som var förberedda och realiserade på grund av kundens särskilda beställning, eller om det inte är möjligt att skicka eller hämta dem tillbaka med hänsyn till deras egenskaper.
  2. angående varor som beställdes och kommer att utnyttjas med hänsyn till kundens näringsverksamhet.
§ 9 Garanti
 1. 1. Garantitid är två år. I fall av juridiska aktiviteter i vilka kunden inte deltar eller vid inköp av använda saker är garantitid ett år.
 2. 2. Artgeist.com GmbH har inget ansvar för obetydliga skillnader mellan levererade och erbjudna varan. I fall av handmålade tavlor, duktryck, affischer, artistiska tryck och foton är obetydliga skillnaden mellan färg i jämförelse med orginallet, samt skillnader som uppstod på grund av ändring av format, papperskvalitet, material och yta omöjliga att undvika från teknisk och produktions synpunkt. Dessa skillnader ger inte rätt för reklamation.
 3. 3. Artgeist.com GmbH använder för att tillverka sina produkter material som är allmänt tillgängliga i branschen. I fall av akrylfärg, tryck, färg, material, ljusbeständighet etc har vi ansvar bara inom generellt giltighetstid av dessa produkter. Ink-jet tryck är inte vattentätta utan extra behandlingar.
 4. 4. Kunden förpliktas att under två veckor från varans leverans reklamera skriftligt med e-post, fax eller post alla felaktiga leveranser och synliga varubrister.
 5. 5. Garantitid är ett år och börjar med den dag i vilken kunden tar emot varan.
 6. 6. I fall där varans inköp är en affärstransaktion för både sidor, förpliktas kunden att alltid när det är möjligt, kontrollera varan omedelbart efter dess leverans. I fall av brister, ska kunden omedelbart påpeka dem. Om kunden inte påpekar blister, anses varan mottagen, om bristen inte var synligt under kontrollen. Om felet blir synligt under senare tid, ska man anmälla det omedelbart, annars anses varan som godkänd. Bestämmelserna gäller inte när felet blir avsiktligt förtigat, för att få konsumenträtt räcker det att anmälla felet i tid.
 7. 7. Om artgeist.com GmbH levereras inom leverans realisationskomplettering en felfri sak, kan det begära att kunden skicker tillbaka felaktiga varan enligt anvisningar i 346 till 348 §§ av den tyska civillagen.
 8. 8. Skador som uppstod på grund av felaktiga handlingar eller handlingar som inte stämmer med avtalets bestämmelser under varans inställning, inkoppling, användning eller lagring blir inte grunden till vädjan mot artgeist.com GmbH. Felaktiga handlingar eller handlingar som inte stämmer med avtalets bestämmelser beskrivs i upplysningar angivna av varans producent.
§ 10 Äganderätt
 1. 1. Levererade varan förblir artgeist.com GmbH: s egendom tills dess fullt avbetalning.
 2. 2. När kunden säljer varan som ägs av artgeist.com GmbH, förpliktas han att ta ansvar för vädjanden angående äganderätt.
 3. 3. Kunden förpliktas att omdedlbart anmälla alla tredje personers försök att ta bort varan som ägs av artgeist.com GmbH
 4. 4. Pantsättning, överförning av äganderätt etc. av varan som ägs av bolaget är möjligt bara artgeist.com GmbH har tidigare tillåtit det.
 5. 5. I fall kunden bryter mot avtalets bestämmelser och försenas med betalningen och efter att ha fått påminnelse betalar han inte, förpliktas han att ge ut varan till artgeist.com GmbH bolaget. Alla kostnader angående varans utgivning betalas av kunden.
§ 11 Avstånd
 1. 1. Artgeist.com GmbH ha rätt att avstå från avtalet, om en del av leveransen eller tjänsten inte realiserades på grund av felaktiga uppgifter angående kundens kreditförmåga eller om det finns objektiva förutsätningar på grund av kundens financiella förmåga och kunden, trots artgeist.com GmbH: s begäran, inte betalade i förväg eller uträttade någon finansiell garanti, eller om kunden är insolvent eller om anmälan om insolvens påbörjan blev inte mottagen på grund av brister i egendomsförsäkning.
 2. 2. Oberoende av artgeist.com GmbH:s begäran om skadestånd, i fall av delvis avstånd från avtalet, alla realiserade tjänster måste betalas enligt faktiskt stånd på den dagen när man avstod från avtalet.
§ 12 Dataskydd
 1. 1. Alla angivna personliga data angående kunden (kön, för- och efternamn, adress, födelsedatum, e-post adress, telefonnummer, faxnummer, bankkontonummer, kreditkortsnummer) används enligt tyska lagen om dataskydd.
 2. 2. Alla angivna personliga data angående kunden, om det inte behövs vid förklaringar, ändringar eller ändringar av avtalet, kommer att användas enbart vid realisation av underskrivet avtalet, t. ex. för att leverera varor till angiven adress. Att använda kundens uppgifter för reklam, marketing eller erbjudanden behövs kundens tydliga godkännande, vilkat han har en möjlighet att göra innan han lämnar in beställningen; godkännandet är frivilligt och sådan förklaring kan man hitta på våra internet sidor, det är också möjligt att avstå från godkännandet.
 3. 3. Alla angivna personliga data angående kunden, som är nödvändiga för att realisera beställningar, ska användas bara för realisation av underskrivna avtalen. Användarens data betyder särskilda egenskaper som kunden använde. Användarens data ska användas för reklam, marknadsundersökningar, för att förbättra våra telekommunikationstjänster och att skapa profiler av användare som ofta har alias. Kunden har rätt att vägra att godkänna att hans data ska användas på det sättet.
 4. 4. För att få extra information, vägra att godkänna användningen av personlig data och användarens data, ska man anmäla detta via e-post, fax eller brev till artgeist.com GmbH bolaget.
§ 13 Realisationsområde, domstolens egenskaper
 1. 1. Om kunden är en handelsman enligt den tyska Handelslagen, anser man Hamburg för realisationsområde och i fall av tvistel ska det bli Hamburgs domstolen.
 2. 2. Innehållet av punkt 1 av denna paragraf gäller också om kunden inte är handelsman och undergår inte någon domstol i Tyskland.
 3. 3. Om det inte gäller internationella inköpsavtal, gäller lagen av Republiken Tyskland.

§ 14 Upphovsrätt
 1. 1. Produkten säljs av artgeist.com GmbH har upphovsrätt på hela världen. Kunden eller tredje personer är inte berättigade att tillverka, sprida eller kopiera artgeist.com GmbH:s produkter.
 2. 2. Varje gång man använder verket, måste man ange konstnärens namn (man/kvinna som gjorde det).
 3. 3. Varje gång man använder verket och tjänar på det, ska det vara tidigare skriftligt tillåtet artgeist.com GmbH, med beskrivning av under vilken period och med vilket avsikt ska det användas. Att äga verket eller att sälja det – om det inte bestämdes annorlunda – ska inte betyda att man har extra användningsrätt eller rätt att tjäna på det enligt upphovsrättslagen, regeln gäller framför allt vid offentliga utställningar.
 4. 4. Artgeist.com GmbH har rätt att begära avlöning för användning och avkastning på verket.
 5. 5. Om, oberoende av punkt 5.2, blev det tillåtet att organisera en offentlig utställning, blir det också tillåtet att använda verkets uppgifter, också på affischer, inbjudanden, i Internet, samt i utställningskatalogen.
 6. 6. Alla dokument som kan användas (foton, diabilder, texter osv.) kan publiceras enbart med godkännande av artgeist.com GmbH tillsammans med företagets namn www.artgeist.se.
 7. 7. I frågan av följder och tillgångsrätt gäller § 25 och § 26 Upphovsrättslagen.